Pelet i briketi

Kontakt telefon

015/7349-456 064/854-4719

Bioenergy Point Pelet

Bukov Pelet poizveden od 100% bukovog drveta, bez dodataka drugih vrsta drveta i aditiva. Fabrika Bioenergy Point se nalazi u Boljevcu i poseduje sertifikat ENplus A2 i najvišeg je mogućeg kvaliteta koji se može pronaći kod nas na tržištu. Drveni pelet se proizvodi mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine (piljevina, sečka i drveni čips). Kako je izrađen od 100% drveta i sirovinski sastav peleta je 100% bukva, ovaj pelet je gušći i teži što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ih to čini efikasnim gorivom.

Koristi se za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača i pri sagorevanju procenat pepela koji ostaje je oko 1%.

Bioenergy Point Premium Pelet

Bioenergy Point Premium pelet je 100% od bukovog drveta bez kore i nastao je usavršavanjem proizvodnje bukovog peleta. Pri njegovoj proizvodnji se koristi isključivo bukovo drvo, bez dodataka primesa ili bilo koje druge vrste drveta. Razlikaizmeđu Bioenergy Point i Bioenergy Point Premium peleta je što se pri proizvodnji prvo vrši pranje bukovih trupaca, pa kompletno otkoravanje, odnosno, skidanje kore sa drveta. Na taj način se dobija Premium verzija ovog peleta i time ovaj pelet po kvalitetu spada u sam vrh kako kod nas tako i u svetu.

Ovaj pelet poseduje Jugoinspektov sertifikat, kao i evropski sertifikat izdat od laboratorije u Beču ENplus A2 za kvalitet najvišeg nivoa. U Srbiji ne postoji nijedna druga fabrika koja ima ovakav proces proizvodnje i zbog tog načina dobija se pelet vrhunskog kvaliteta koji sadrži procenat pepela ispod 1%.

Briketi

Briketi

Kako bi se iskoristili ostaci pri proizvodnji drvenih proizvoda i maksimalno iskoristila bio-obnovljiva energija od drugih drvnih sortimenata (koji nisu pogodni za proizvodnju drugih proizvoda) proizvodi se briket.

Toplotna moć briketa iznosi 5,2 kWh/kg, sirovinski sastav je 100% mleveno drvo bezvezivnih hemijskih sredstava, dok je vlažnost ovog briketa 6-8%.

EkoStepPelet

EkoStep Pelet

U proizvodnji ovog visoko kvalitetnog peleta se koristi samo i isključivo bukovo drvo bez dodataka drugog drveta i bilo kojih drugih primesa. Ovo je visokokalorični proizvod koji se koristi za grejanje domaćinstava, kao i za grejanje poslovno-industrijskih prostora. EkoStep pelet ima nisku emisiju CO2 gasova i time čuva prirodnu okolinu i spada u energent koji je okrenut ka budućnosti. Dodatna prednostu odnosu na druge energente za grejanje je činjenica da se proizvodi od obnovljivih izvora energije.

EkoStep pelet je dužine od 10-30mm i sadrži minimum vlage koja je ispod 10%, a pepeo koji ostaje pri sagorevanju je do 1,2% od potrošnje peleta.

SBiom

S-Biom Pelet

Pelet S-Biom se proizvodi u Loznici i nosi sertifikat klase ENplus A2, jedini u ovom delu Srbije. Proizvodi se od čistog drveta i bez ikakvih aditiva u razmeri od 85-90% bukve i 10-15% mekog drveta. Pakuje se u džakove od 15kg dok na paletu staje 70 džakova, odnosno, 1050kg.

Širom sveta se donose zakoni kojima se nastoji povećati potrošnja energije iz obnovljivih izvora kako bi se smanjilo zagađenje okoline. Stručnjaci upozoravaju na ubrzano smanjenje zaliha fosilnih goriva što uzrokuje nestabilne cene koje poput domino efekta utiču na cene ostalih proizvoda. Zbog toga je upotreba peleta dobro rešenje za Vaše domaćinstvo ili poslovni objekat.

Sparrow Pelet

Sparrow Pelet takođe zaslužno nosi ENplus A2 sertifikat kao merilo visokog kvaliteta za drvene pelete. Sparrow Pelet izlazi u susret visokim ekološkim standardima ispuštajući nizak procenat štetnih gasova koji se dobijaju kao nuspojava sagorevanja– čuva i Vaš životni i radni prostor, kao i širu životnu sredinu.

Sirovinski sastav Sparrow peleta je 70% tvrdo bukovo drvo i 30% meko drvo u cilju optimalnog nivoa kvaliteta bukovog peleta bez upotrebe primesa i ima oko 6% vlage što rezultuje pepelom do 1,2%.